227R-11 Maxigenser

Det mangler et tall i oppskriften.
Under «Forstykke:» «……… 1 gang og 1 m 1 gang. Det er ………………. 28 m  29 m  29 m  31 m  32 m.
På størrelse M står det «2 m», men det skal altså være «29 m»
Tilbake til menyen