222R - 15 Løs hals

Feil i oppleggs-antall på første opplag av mønsterkataloger. Sto:  legg opp 288m, skal være 208 masker.
Tilbake til menyen